TKP HEADLINE

นางนภาพร อยู่เย็น ด้านเกษตรธรรมชาติ / เศรษฐกิจพอเพียง

 


นางนภาพร อยู่เย็น

ด้านเกษตรธรรมชาติ / เศรษฐกิจพอเพียง

บ้านเลขที่ 49 หมู่ที่ 4 ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

เป็นผู้มีเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านเกษตรธรรมชาติ เป็นอย่างดี โดยได้ฝึกฝนด้วยตนเองเป็นระยะเวลานาน จนมีความชำนาญ เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านเกษตรธรรมชาติ / เศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 10 ปี จนในได้การยอมรับจากคนในชุมชน ให้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านด้านเกษตรธรรมชาติ / เศรษฐกิจพอเพีย

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand