TKP HEADLINE

วัดโพธิ์เลื่อน

 วัดโพธิ์เลื่อน

วัดโพธิ์เลื่อน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2352 ในสมัยรัชกาลที่ 1 ตอนปลาย เดิมมีนามว่า “วัดอวิมาตยาราม”ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อประมาณ พ.ศ.2356

ในอดีตมีชายผู้หนึ่งไม่ทราบนาม แต่ชาวบ้านเรียกชายผู้นี้ว่า “ชีประขาว” เพราะแกชอบนุ่งขาวห่มขาวอยู่เสมอ ได้มาพักอาศัยอยู่ที่วัดนี้ ได้ชักชวนชาวบ้านปฏิสังขรณ์วัด ครั้นต่อมาคณะปลัดเก่า ได้ขุดโพธิ์ต้นใหญ่อยู่ทางทิศเหนือวัดประมาณ 80 เมตร ชาวบ้านได้ช่วยกันขอ มาปลูกไว้ด้านหลังอุโบสถ จึงได้ชื่อว่า “วัดโพธิ์เลื่อน” อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand