TKP HEADLINE

นายสมจิตร แก้วพร้อม

 


ปราชญ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสมจิตร แก้วพร้อม

ชื่อ-สกุล : นายสมจิตร แก้วพร้อม

ตำแหน่ง : สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักหก เขต 1

เบอร์โทรศัพท์ : 08-1256-3707

ภูมิปัญญาท้องถิ่นปราชญ์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โล่เกียรติยศ : ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) แห่งชาติ ประจำปี 2564 อันดับ 1 ระดับประเทศ

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand