TKP HEADLINE

วัดชัยสิทธาวาส


วัดชัยสิทธาวาส

 ที่ตั้ง หมู่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
ประวัติ
วัดชัยสิทธาวาส" เป็นวัดที่สร้างขึ้นมาในปี พ.ศ. 2300 เมื่อครั้งปลายกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีครั้งนั้นบริเวณนี้เป็นป่าไม้อุดมบูรณ์แต่ชาวบ้านสามโคกก็ร่วมกันสร้างวัดขึ้นมาโดยให้ชื่อว่า "วัดป่า" ตามเขตพื้นที่เป็นวัดประจำชุมชนชาวมอญหรือชาวรามัญบ้านสามโคกหรือเมืองสามโคกต่อมาสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในปี พ.ศ. 2400 วัดป่าก็ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น "วัดชัยสิทธาวาส" ถึงทุกวันนี้ อ่านเพิ่มเติม

Share this:

Post a Comment

ข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดปทุมธานี. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand